Projektowanie Wzornicze

Projektowanie wzornicze

Unikatowy wzór przemysłowy jest najistotniejszym atutem decydującym o atrakcyjności i sprzedaży wyrobu. Przygotowanie indywidualnego, rozpoznawalnego wzoru przemysłowego powinno stanowić pierwszoplanowy element strategii marketingowej każdego projektanta lub producenta. Skuteczny wzór w ramach wzornictwa przemysłowego może stać się najskuteczniejszym atutem decydującym o atrakcyjności i sprzedaży produktów. Dlatego aby zapewnić wzornictwu własnej firmy charakterystyczną rozpoznawalność, ale i atrakcyjność na rynkach krajowych oraz światowych, warto sięgnąć po 3 mln w ramach Wzoru na konkurencję.

Aby pozyskać te środki, należy przygotować wniosek aplikacyjny, wystartować w konkursie, zdobyć dofinansowanie, a następnie przeprowadzić firmę przez dwa etapy wyznaczone w Działaniu Wzór na konkurencję.

Firma po pierwsze otrzyma profesjonalnie przeprowadzony Audyt wzorniczy, otrzyma rekomendację w zakresie reorganizacji firmy, propozycję strategicznych zmian w zakresie nowego produktu, procesu technologicznego oraz zastosowania nowych narzędzi i metod marketingowych. Na tym etapie firma otrzyma 100 tys. złotych na przeprowadzenie audytu. Po otrzymaniu strategii wdrożenia nowego modelu biznesowego firma wkroczy w drugi etap, w którym na Wdrożenie innowacji otrzyma aż 3 mln złotych. Na tym etapie firma dokonuje wprowadzenia strategii innowacji, dzięki czemu zwiększy się ich konkurencyjność na rynku.

W ramach Wzoru na konkurencję firmy uzyskają wsparcie na projekty, które wpisują się w tzw. inteligentne specjalizacje. Szczególny obszar dofinansowań czeka firmy, działające w zakresie Inteligentnych Technologii Kreacyjnych, w których wzornictwo zostało wpisane na listę specjalizacji krajowych.

PROCES PROJEKTOWANIA WZORNICZEGO BĘDZIE DOTYCZYŁ:
PLANOWANIA STRATEGICZNEGO
Etap realizowany przez zarząd przedsiębiorstwa. W ramach tego etapu następuje:
- podjęcie decyzji o rozpoczęciu procesu rozwoju nowego produktu
- zapewnienie finansowania rozwoju nowego produktu
- określenie priorytetów i wymagań biznesowych
- wyznaczenie przedstawiciela zarządu jako osoby pełnomocnej odpowiedzialnej za projekt

STUDIUM WYKONALNOŚCI
Etap realizowany przez pełnomocnego przedstawiciela zarządu przedsiębiorstwa. Etap obejmuje:
- studium marketingowe - opisanie szansy rynkowej
- studium kompetencji projektowych
- studium możliwości technologicznych
- określenie priorytetów
- generacja i selekcja pomysłów
- określenie produktu

BRIEF DLA PROJEKTANTÓW
Etap realizowany przez pełnomocnego przedstawiciela zarządu przedsiębiorstwa:
- sformułowanie briefu - dokumentu określającego wymagania stawiane projektantom
- zaproszenie kandydatów (projektantów, biur projektowych) - konkurs lub zlecenie bezpośrednie

SPECYFIKACJA PROJEKTOWA PRODUKTU
Dokument uzgodniony między zleceniodawcą (zarządem przedsiębiorstwa), a projektantem (biurem projektowym), w formie listy wymagań, jakie ma spełnić projekt

PROJEKT KONCEPCYJNY
Etap realizowany przez projektanta (biuro projektowe). Etap obejmuje:
- generowanie pomysłów rozwiązań, ich selekcję i wizualizację w postaci szkiców koncepcyjnych, modeli roboczych płaskich i przestrzennych, modeli cyfrowych

PROJEKT POSTACI
Etap realizowany przez projektanta (biuro projektowe). Etap obejmuje:
- określenie kształtu, wielkości, układów funkcjonalnych, procesów fizycznych, wyglądu i systemu obsługi produktu (interfejsu)

PROJEKT SZCZEGÓŁOWY
Etap realizowany przez projektanta (biuro projektowe). Etap obejmuje:
- dopracowanie kształtu, określenie wymiarów i wyglądu produktu
- wzornicza dokumentacja rysunkowa i prezentacje komputerowe

PROJEKT INŻYNIERSKI
Etap obejmuje: projekty szczegółowe konstrukcyjny i technologiczny, projekty oprzyrządowania

PROTOTYPY
Etap realizowany przez, jednostkę zleceniodawcy, lub na zamówienie zleceniodawcy. Etap obejmuje:
- wykonanie prototypów przeznaczonych do badań i testów
- wykonanie prototypów przeznaczonych do badań użytkowych i rynkowych
- wykonanie prototypów jako pierwszych egzemplarzy serii produkcyjnej
- ewentualne wykonanie mastermodelu (wzorca) kształtu

WSPÓŁPRACA REALIZACYJNA
Etap działań projektantów wzornictwa w ramach współpracy z zespołem inżynierskim (działania korekcyjne i tzw. nadzór autorski)

OPRACOWANIA STRATEGII KONKURENCJI
- uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw,
- sposoby konkurowania z firmami,
- narzędzia konkurencji

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE!
Z DORADCAMI CREATIVE CRAFT

POZYSKAJ 3 MILIONY ZŁOTYCH
Z DZIAŁANIA 1.4 PO PW
(PROGRAM POLSKA WSCHODNIA 2014-2020)

Komentarze wyłączone.