Pozyskaj Dotację

Pozyskaj dotację !

Jak pozyskać dotację na wzornictwo przemysłowe?
- Po pierwsze należy sprawdzić, czy firma należy do sektora MŚP (z wyłączeniem mikro-przedsiębiorstw) i znajduje się w obszarze 5 kluczowych województw Polski Wschodniej.
- Następnie umów się z naszym konsultantem, celem omówienia następujących kwestii:

- Ile pieniędzy potrzebuje firma na realizację projektu w ramach programu Wzoru na konkurencję w ramach programu Polska Wschodnia PO PW?
- Na co firma chce przeznaczyć środki w ramach wzornictwa przemysłowego?
- Teraz czas na przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Kompleksowo przygotujemy wniosek dla Twojej firmy o dofinansowanie oraz niezbędne analizy finansowe, biznesplany, zawierające w szczególności:
- opis firmy pod kątem kryteriów wyboru projektu,
- opis projektu pod kątem kryteriów wyboru projektu,
- analizę branży/sektora i konkurencji,
- analizę silnych i słabych stron firmy oraz szans i zagrożeń,
- cele i wskaźniki projektu,
- harmonogram projektu,
- analizę finansową.

- Każdy wniosek o dofinansowanie tworzony przez Nas jest dostosowany do charakteru i zapotrzebowań konkretnej firmy.
- A kiedy już wniosek będzie przygotowany i pozyskamy dotację dla Twojej firmy, wtedy warto zlecić profesjonalistom realizację i rozliczanie Projektu.
- Pytasz dlaczego?
- Ponieważ łatwo pogubić się w ilości unijnych wytycznych, dlatego aby wydatki w ramach projektu nie były obcięte ani poziom dofinansowania zmniejszony, projekt trzeba poprowadzić zgodnie z właściwymi przepisami i oczekiwaniami unijnej biurokracji.
- Eksperci Dotacje Export Group przeprowadzą w Twoim imieniu cały projekt tj: przeprowadzą postępowanie ofertowe, będą pilnować terminów i całościową poprowadzą i rozliczą Ci projekt.

Pamiętaj!! Z Nami Skutecznie Pozyskasz dotacje na rozwój firmy i modernizację w ramach Wzoru na konkurencję PO PW !

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE!
Z DORADCAMI CREATIVE CRAFT

POZYSKAJ 3 MILIONY ZŁOTYCH
Z DZIAŁANIA 1.4 PO PW
(PROGRAM POLSKA WSCHODNIA 2014-2020)

Komentarze wyłączone.