ETAP II – Wdrożenie innowacji

Wdrożenie innowacji

Po przeprowadzonym w firmie audycie firma wkroczy w etap wdrożenia strategii ustalonej podczas audytu. Strategia będzie zawierała rekomendację odnośnie dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w przedsiębiorstwie. W tym etapie celem będzie wdrożenie strategii oraz rekomendacji przygotowanej przez Audytora. Wsparcie zostanie skierowane na usługi doradcze niezbędne do realizacji projektu wzorniczego oraz na przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji produktowych, procesowych itp. Wsparciem w ramach tego etapu będą objęte usługi doradcze do realizacji projektu wzorniczego.

Warto wiedzieć jakie projekty mają szansę realizacji:

1. Projekty dotyczące przeprowadzenie audytów wzorniczych w firmach, które mają dokonać diagnozy firmy i wspólnie z nią określić działania rekomendowane do wdrożenia, w ramach których będzie możliwe sfinansowanie:
- analizy wzorniczej firmy w zakresie oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych,
- analizę potrzeb firmy w zakresie zarządzania wzornictwem,
- analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta.
-. Wsparcie dotyczące nowatorskiego wdrożenia w firmie strategii wzorniczej, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.
- usługi doradcze niezbędne do realizacji projektu wzorniczego.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE!
Z DORADCAMI CREATIVE CRAFT

POZYSKAJ 3 MILIONY ZŁOTYCH
Z DZIAŁANIA 1.4 PO PW
(PROGRAM POLSKA WSCHODNIA 2014-2020)

Komentarze wyłączone.