ETAP I – Audyt wzorniczy

Audyt wzorniczy

Firmy MŚP z 5 województw otrzymają aż 100 tys. złotych na przeprowadzenie Audytu wzorniczego. W ramach audytu, specjalnie przeszkoleni w tym zakresie Audytorzy przygotują diagnozę firmy, która zarekomenduje proponowane działania do wdrożenia. Rolą Audytorów w ramach I Etapu realizacji działania Wzoru na konkurencję, będzie ocena aktualnej kondycji firmy, w oparciu o którą zostanie sformułowany zakres działań niezbędnych do zbudowania nowego wizerunku marki, oferty rynkowej czy strategii konkurowania na rynku. Takie działania w połączeniu z przygotowaną indywidualną dla każdej firmy strategią rozwoju, przyczyni się do wprowadzenia nowego procesu projektowania, promocji firmy na rynkach polskich, jak i światowych.

Audyt wzorniczy obejmować będzie m.in.:
- analizę wzorniczą beneficjenta oraz jego otoczenia w zakresie oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych,
- analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem,
- analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE!
Z DORADCAMI CREATIVE CRAFT

POZYSKAJ 3 MILIONY ZŁOTYCH
Z DZIAŁANIA 1.4 PO PW
(PROGRAM POLSKA WSCHODNIA 2014-2020)

Komentarze wyłączone.