Działanie 1.4 Polska Wschodnia

Działanie 1.4 Polska Wschodnia PO PW

W ramach Działania 1.4. Polska Wschodnia (PO PW) firmy uzyskają wsparcie na projekty, które wpisują się w tzw. inteligentne specjalizacje. Szczególny obszar dofinansowań czeka firmy, działające w zakresie Inteligentnych Technologii Kreacyjnych w obszarze 5 województw: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim. Firmy MŚP będą mogły otrzymać wsparcie w zakresie przeprowadzenia innowacji wzorniczych. Ten cel będzie zrealizowany poprzez audyt wzorniczy oraz stworzenie nowatorskiej strategii dla konkretnej firmy. Następnym etapem, na który firma otrzyma środki, będzie wprowadzenie przygotowanej przez Audytora strategii, która zapewni firmie konkurencyjność i pozyskanie nowych rynków zbytu.

Inteligentne Specjalizacje
Działanie 1.4. Polska Wschodnia (PO PW) będzie wspierało szczególnie projekty z zakresu Inteligentnych specjalizacji, czyli takich obszarów w zakresie badań, rozwoju i innowacji wyznaczone na poziomie krajowym i regionalnym, w które państwo lub dane województwo chcą intensywnie inwestować i je rozwijać. Takie wyspecjalizowanie naszego kraju oraz poszczególnych regionów ma zwiększyć konkurencyjność gospodarki. A konkurencyjność firmy zależy od nowoczesnego wzornictwa. I tu propozycją dla firm wzorniczych będzie możliwość skorzystania z funduszy unijnych w ramach działania 1.4 Polska Wschodnia poprzez realizację projektów w zakresie zarówno regionalnych, jak i krajowych inteligentnych specjalizacji łączących celami projektowymi minimum dwa województwa. Firmy MŚP (z wyłączeniem mikro-przedsiębiorców) mogą sięgnąć po fundusze w ramach dwuetapowego wsparcia.

Aby otrzymać dofinansowanie unijne, firma otrzyma najpierw audyt wzorniczy.
Etap I Audyt wzorniczy
W pierwszym etapie zewnętrzni wykonawcy przeprowadzą audyt wzorniczy, który obejmować będzie m.in.:
- analizę wzorniczą beneficjenta oraz jego otoczenia w zakresie oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych,
- analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem,
- analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta.

Firma w ramach otrzymanej dotacji otrzyma w Etapie I - 85% poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu. W praktyce oznacza to, że maksymalna wartość wsparcia w ramach Etapu I wyniesie 100 tys. zł i będzie mogła stanowić maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych audytu. Przedsiębiorca starający się o dofinansowanie będzie musiał przedstawić wykonawcę audytu, którego kompetencje i doświadczenie zostaną sprawdzone w trakcie oceny wniosku o dofinansowanie.
- Minimalny wkład własny beneficjenta wyniesie w Etapie I - 15%, w Etapie II - 30%.

Etap II - Wdrożenie strategii i wprowadzenie produktu na rynek. Na tym etapie, firma uzyskuje przygotowaną strategię oraz rekomendacje do wdrożenia w firmie tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.
Wsparcie w ramach tego etapu obejmie:
- usługi doradcze niezbędne do realizacji projektu wzorniczego.

W ramach Etapu II firma w ramach otrzymanej dotacji otrzyma - 70% poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu. A zatem maksymalna wartość wsparcia w ramach II etapu wyniesie 3 mln zł i nie będzie mogła przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych w przypadku małych przedsiębiorców i 60% w przypadku średnich przedsiębiorców.

- Minimalny wkład własny beneficjenta wyniesie w Etapie I - 15%, w Etapie II - 30%.

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję to unikatowa szansa dla firm z 5 województw. Dzięki unijnym funduszom, wzornictwo przemysłowe przyczyni się do poprawy konkurencyjności gospodarki, która jak pokazują diagnozy ekspertów gospodarki światowej: USA, Wlk. Brytanii, Francji, Niemiec czy krajów skandynawskich przyniosło i przynosi nadal ewidentne korzyści gospodarcze, do których należą głównie:

- większe dochody ze sprzedaży danego wyrobu lub grupy wyrobów
- wzrost poziomu innowacyjności producenta
- powiększenie rynku, możliwość zajęcia pozycji lidera
- umocnienie własnej marki
- podniesienie jakości
- wzrost konkurencyjności
- rozwój zakładu i jego własnej bazy B+R oraz możliwości projektowych.

Dlatego możliwość skorzystania z Wzoru na konkurencję z Działania 1.4 Program PO PW (Polska Wschodni) jest ogromną szansą dla rozwoju firm w Polsce Wschodniej. Pierwsze konkursy ruszają już na przełomie września/października 2015 r.

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE!
Z DORADCAMI CREATIVE CRAFT

POZYSKAJ 3 MILIONY ZŁOTYCH
Z DZIAŁANIA 1.4 PO PW
(PROGRAM POLSKA WSCHODNIA 2014-2020)

Komentarze wyłączone.